Івано-Франківська обласна організація
Профспілки працівників освіти і науки України
76017 м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери 10А
тел.факс (0342) 52-22-29
тел. (0342) 52-29-53
e-mail: prospilka_if@ukr.net

 
 
 
До відома профактиву
12.04.2019

Виступ Ольги Чабанюк – заступника Голови Профспілки, голова профкому студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана на парламентських слуханнях

«Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»

10 квітня 2019 року

 Проблема розвитку людського капіталу тісно пов’язана з забезпеченням умов для здобуття громадянами України якісної освіти.

Згідно зі статтею 78 закону держава має забезпечити асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7% ВВП. Однак виділені обсяги видатків жодного разу цим гарантіям не відповідали. У 2016 році вони складали 5,4% від ВВП, у 2017 - 6,9 % ВВП, у 2018 - 6,1%. На 2019 рік їх затверджено  на рівні 5,8% від ВВП. Аналогічна ситуація була з дотриманням норми фінансування за попереднім законом. За 26 років його дії жодного разу фінансування не досягало 10% національного доходу.

В умовах збільшення у 2019 році прогнозного обсягу ВВП на 21,53% зростання освітніх видатків передбачено лише на 11%, що закономірно потребує їх пропорційного збільшення.

Гострими є проблеми з рівнем оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників.Відповідно до статті 61 закону «Про освіту» посадовий оклад педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії повинен встановлюватися в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а найнижчої з посад науково-педагогічних працівників - в розмірі, що перевищує на 25% посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Але прикінцевими положеннями закону ці гарантії знижено до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Такий рівень посадового окладу має бути досягнуто до 2023 року щорічним його збільшенням.

Фактично посадовий оклад найнижчої з посад педпрацівників, який відповідає 9 тарифному розряду ЄТС, становить 3655,3 гривні, не сягаючи навіть двох прожиткових мінімумів, тобто 47,6% від законодавчого рівня.Найнижчий посадовий оклад науково-педагогічного працівника, що відповідає 15 тарифному розряду, складає 5501,2 гривні, або 57,3% від цих гарантій.

Залишилось не вирішеним питання підвищення посадових окладів педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти, методичних та інших установ та закладів освіти.

Сплющило до однакового рівня оплату праці рішення парламенту, ініційоване Урядом, щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з відривом більш ніж у два рази прожиткового мінімуму на працездатну особу, а отже - базового посадового окладу ЄТС.  Більшій половині працівників бюджетної сфери, незалежно від посади, освітнього рівня, кваліфікації, заробітна плата нараховується в розмірі 4172 гривні, в виплачується з урахуванням утриманих податків  3358 гривень.  

Тому вирішенню проблеми зрівнялівки в оплаті праці та забезпечення її належного рівня сприятиме встановлення базового окладу ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати та її виплати за просту, некваліфіковану працю, виключення з мінімальної розміру доплат, надбавок, премій.

Розмір мінімальної заробітної плати має забезпечити  достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, як це гарантовано статтею 48 Конституції України. За міжнародними оцінками рівень мінімальної зарплати повинен складати близько 50% середньої заробітної плати у галузях економіки.  

Величина прожитковогомінімуму повинна відповідати його фактичній величині та забезпечувати нормальне функціонування організму людини, збереження його здоров'я. Станом на лютий 2019 року – це 4566 гривень, а маємо насправді 1921 гривню, або в 2,4 рази менше.

На цьому ж рівні відповідно до законодавства має встановлюватися стипендія студентам.

Належні капіталовкладення мають виділятися на підготовку фахівців та робітничих кадрів закладами вищої та професійно-технічної освіти. Чи можна на застарілій матеріально-технічній базі з вкрай незадовільним рівнем оплати праці викладацького складу підготувати високоякісного фахівця, який потім буде отримувати мізерну, зачасти «в конверті», заробітну плату?

Тому й виїжджають з країни кращі, виштовхується молодь поза кордони нашої держави.

Згубно вплине на розвиток людського капіталу реалізація намірів, закладених в проекті закону «Про повну загальну середню освіту», про звільнення з роботи керівників, педагогічних працівників пенсійного віку, з якими укладено безстрокові договори, переукладання їх на строкові.

Як відзначається міжнародними профспілковими організаціями у багатьох європейських країнах, вчительська професія старіє, що притаманно також Україні. Молоді вчителі (молодше 30 років) складають, в середньому, 12% всіх педагогів в початковій освіті, 10% – в середній освіті першого ступеня і 7% в середній освіті другого ступеня. 32% вчителів початкової школи, 36% вчителів середньої школи першого ступеня і 40% вчителів середньої школи другого ступеня мають вік не менше 50 років. У професії спостерігається серйозний гендерний дисбаланс: 7 з 10 вчителів в країнах – жінки. І все це  - через низький рівень оплати праці та незахищеність.

Тому переконані, що належному фінансовому забезпеченню розвитку людського капіталу сприятиме відображення в рішенні парламентських слухань зазначених проблем та доручення Уряду, органам виконавчої та законодавчої влади, відповідним комітетам Верховної Ради України пропозицій ЦК Профспілки, спрямованих заздалегідь до профільного комітету та їх повна реалізація.

Запропоновані в  проекті рішення пропозиції щодо надання одноразової допомоги вчителям, їх сертифікації та запровадження інтернатури ніяким чином не вирішить проблеми низької заробітної плати педагогічних працівників, особливо у молодих вчителів, недостатності мотиваційних заходів щодо їх підтримки та залучення молоді до педагогічної діяльності.

Розвиток людського капіталу забезпечить розбудова національної системи освіти, її інноваційне спрямування, приведення у відповідність з європейськими та світовими стандартами.

 

Категорія: Головна
 
Переглядів 6915068
Профспілка працівників освіти і науки України © 2009-2013
розроблено Web Soft my site v.0.5